Holiday rentals in

Search among available holiday rentals in from 50+ providers

ตรวจสอบห้องพักและราคา
ข้อเสนอออนไลน์พิเศษ!
จุดหมายปลายทาง
ขออภัยเราไม่รู้จักชื่อนี้กรอกปลายทางเพื่อเริ่มการค้นหา
เราไม่พบจุดหมายปลายทางนั้น
ลองเปลี่ยนการค้นหาของคุณ
ดูเหมือนว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะช้า อาจใช้เวลาอีกสองสามวินาทีในการโหลดหน้านี้ ขอขอบคุณที่อดทนรอ
×
เช็คอิน
เลือกวันที่
เช็คเอาท์
เลือกวันที่
ห้องพักและจำนวนผู้เข้าพัก
2ผู้เข้าพัก1ห้อง
0กรองตาม
ดูแผนที่
1 - 100 จาก 207
ผู้ใหญ่ 9 คน
4 ห้องนอน
4 เตียง
ดูบนแผนที่
จาก   THB 5 781 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
ดูบนแผนที่
จาก   THB 831 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
บ้านพักหลังเล็กๆ
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
จาก   THB 432 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
บ้านพักหลังเล็กๆ
ผู้ใหญ่ 4 คน
1 ห้องนอน
2 เตียง
จาก   THB 332 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
1 ห้องนอน
2 เตียง
8.6
ยอดเยี่ยม3 รีวิว
จาก   THB 831 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
โฮมสเตย์
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
9.0
สมบูรณ์แบบ1 รีวิว
จาก   THB 1 362 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
2 ห้องนอน
2 เตียง
จาก   THB 1 694 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
บ้านพักหลังเล็กๆ
ผู้ใหญ่ 3 คน
1 ห้องนอน
2 เตียง
จาก   THB 532 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 10 คน
4 ห้องนอน
6 เตียง
จาก   THB 1 728 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
อพาร์ทเมนต์
ตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุด:
ผู้ใหญ่ 3 คน
1 ห้องนอน
2 เตียง
7.0
ดีมาก1 รีวิว
จาก   THB 1 096 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
จาก   THB 1 761 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 8 คน
4 ห้องนอน
4 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุด:
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
7.4
ดีมาก1 รีวิว
เลือก
ไม่ว่าง
อพาร์ทเมนต์
ผู้ใหญ่ 4 คน
จาก   THB 7 575 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
บ้านพักหลังเล็กๆ
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
จาก   THB 465 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
บ้านพักหลังเล็กๆ
ผู้ใหญ่ 5 คน
3 ห้องนอน
3 เตียง
จาก   THB 432 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
จาก   THB 631 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 3 คน
1 ห้องนอน
2 เตียง
9.4
สมบูรณ์แบบ2 รีวิว
จาก   THB 3 057 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 3 คน
1 ห้องนอน
2 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
2 ห้องนอน
3 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
วิลล่า
ผู้ใหญ่ 5 คน
2 ห้องนอน
3 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
อพาร์ทเมนต์
ตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุด:
ผู้ใหญ่ 5 คน
2 ห้องนอน
3 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
เลือก
ไม่ว่าง
บ้านพักหลังเล็กๆ
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
จาก   THB 1 063 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
2 ห้องนอน
3 เตียง
จาก   THB 4 253 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
จาก   THB 2 957 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
วิลล่า
ผู้ใหญ่ 2 คน
จาก   THB 1 030 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
อพาร์ทเมนต์
ตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุด:
ผู้ใหญ่ 4 คน
5.4
คะแนนจากผู้เข้าพัก33 รีวิว
จาก   THB 1 263 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
กระท่อมบนภูเขา
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
2 ห้องนอน
3 เตียง
จาก   THB 7 542 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
1 ห้องนอน
2 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
1 ห้องนอน
2 เตียง
จาก   THB 5 250 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
อพาร์ทเมนต์
ตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุด:
ผู้ใหญ่ 4 คน
2 ห้องนอน
3 เตียง
7.0
ดีมาก1 รีวิว
จาก   THB 26 713 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุด:
ผู้ใหญ่ 4 คน
1 ห้องนอน
2 เตียง
จาก   THB 2 027 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุด:
ผู้ใหญ่ 4 คน
1 ห้องนอน
2 เตียง
9.0
สมบูรณ์แบบ1 รีวิว
เลือก
ไม่ว่าง
วิลล่า
ผู้ใหญ่ 6 คน
3 ห้องนอน
3 เตียง
จาก   THB 5 848 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
2 ห้องนอน
3 เตียง
จาก   THB 9 236 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
บ้านพักในชนบท
ผู้ใหญ่ 5 คน
2 ห้องนอน
3 เตียง
จาก   THB 2 459 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
2 ห้องนอน
2 เตียง
จาก   THB 5 349 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
จาก   THB 764 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 6 คน
3 ห้องนอน
3 เตียง
จาก   THB 19 370 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
2 ห้องนอน
2 เตียง
8.6
ยอดเยี่ยม1 รีวิว
จาก   THB 4 751 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุด:
ผู้ใหญ่ 6 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
9.0
สมบูรณ์แบบ1 รีวิว
จาก   THB 3 921 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
จาก   THB 2 758 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 6 คน
3 ห้องนอน
3 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 6 คน
3 ห้องนอน
3 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
จาก   THB 5 250 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุด:
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
9.0
สมบูรณ์แบบ1 รีวิว
เลือก
ไม่ว่าง
จาก   THB 465 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
2 ห้องนอน
2 เตียง
จาก   THB 2 891 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 8 คน
4 ห้องนอน
4 เตียง
จาก   THB 8 705 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 6 คน
3 ห้องนอน
3 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 3 คน
1 ห้องนอน
2 เตียง
จาก   THB 1 794 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 6 คน
3 ห้องนอน
3 เตียง
จาก   THB 3 954 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 5 คน
2 ห้องนอน
3 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
2 ห้องนอน
2 เตียง
จาก   THB 6 014 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 6 คน
3 ห้องนอน
3 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
2 ห้องนอน
2 เตียง
จาก   THB 2 924 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
จาก   THB 1 229 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
2 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 8 คน
3 ห้องนอน
3 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 3 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
จาก   THB 1 960 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
2 ห้องนอน
2 เตียง
จาก   THB 3 057 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
2 ห้องนอน
2 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 5 คน
2 ห้องนอน
3 เตียง
จาก   THB 8 805 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
2 ห้องนอน
2 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 10 คน
3 ห้องนอน
4 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 7 คน
3 ห้องนอน
4 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 3 คน
1 ห้องนอน
2 เตียง
จาก   THB 1 528 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
2 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
2 ห้องนอน
2 เตียง
จาก   THB 2 957 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
อพาร์ทเมนต์
ผู้ใหญ่ 4 คน
2 ห้องนอน
2 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 6 คน
3 ห้องนอน
3 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 8 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
จาก   THB 21 496 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 7 คน
4 ห้องนอน
4 เตียง
จาก   THB 6 612 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 12 คน
6 ห้องนอน
6 เตียง
5.0
คะแนนจากผู้เข้าพัก1 รีวิว
จาก   THB 26 879 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 8 คน
4 ห้องนอน
4 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 8 คน
4 ห้องนอน
4 เตียง
จาก   THB 15 682 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
อพาร์ทเมนต์
ตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุด:
ผู้ใหญ่ 3 คน
1 ห้องนอน
2 เตียง
จาก   THB 2 093 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 5 คน
2 ห้องนอน
3 เตียง
จาก   THB 6 944 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
วิลล่า
ผู้ใหญ่ 10 คน
5 ห้องนอน
5 เตียง
จาก   THB 11 728 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุด:
ผู้ใหญ่ 5 คน
2 ห้องนอน
3 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 8 คน
4 ห้องนอน
4 เตียง
จาก   THB 5 416 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 10 คน
5 ห้องนอน
6 เตียง
จาก   THB 13 888 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
วิลล่า
ผู้ใหญ่ 11 คน
5 ห้องนอน
6 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 6 คน
3 ห้องนอน
3 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
2 ห้องนอน
2 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
บ้านพักหลังเล็กๆ
ผู้ใหญ่ 4 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
จาก   THB 897 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
อพาร์ทเมนต์
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
2 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 8 คน
4 ห้องนอน
4 เตียง
จาก   THB 8 838 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 6 คน
3 ห้องนอน
3 เตียง
จาก   THB 4 618 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 6 คน
3 ห้องนอน
3 เตียง
จาก   THB 7 243 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 12 คน
4 ห้องนอน
6 เตียง
จาก   THB 10 931 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
อพาร์ทเมนต์
ผู้ใหญ่ 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
จาก   THB 1 628 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 6 คน
3 ห้องนอน
3 เตียง
จาก   THB 10 798 /คืนเลือก
ไม่ว่าง
ผู้ใหญ่ 4 คน
2 ห้องนอน
2 เตียง
เลือก
ไม่ว่าง

กรองผลลัพธ์

โปรดรอ...

207 โรงแรมที่พบ