วิดเจ็ตนาฬิกา

รับวิดเจ็ตนาฬิกาฟรีสำหรับเว็บไซต์และบล็อกของคุณ

กดลิงก์ "รับรหัส" เพื่อรับรหัสหรือ "ปรับแต่ง" เพื่อเปลี่ยนเมือง, ภาษา, สีและตัวเลือกอื่นๆของวิดเจ็ตของคุณ

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: ความกว้าง 126 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: 100 x 100 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: ความกว้าง 200 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: ความกว้าง 200 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: 120 x 140 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: 150 x 70 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: 80 x 90 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: 75 x 90 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: 120 x 140 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: 130 x 45 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: 150 x 100 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: 200 x 24 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: ความกว้าง 200 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: 120 x 140 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: 130 x 45 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: ความกว้าง 200 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: 100 x 120 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: 145 x 50 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: ความกว้าง 200 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: 100 x 120 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: 145 x 50 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: ความกว้าง 200 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: 75 x 90 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: 100 x 50 px

รับโค้ด HTML

ปรับแต่ง

ขนาด: 70 x 90 px