กำลังค้นหาเที่ยวบิน 
การเลือกของคุณ
แฟร์ฟิลด์, United States — ซอร์เรนโต, อิตาลี
เที่ยวบินจาก แฟร์ฟิลด์ ถึง ซอร์เรนโต
การตั้งค่า:
แฟร์ฟิลด์, CT, United Statesซอร์เรนโต, อิตาลี ปิด
สายการบิน
แฟร์ฟิลด์, CT, United Statesซอร์เรนโต, อิตาลี ปิด
สนามบิน
แฟร์ฟิลด์, CT, United Statesซอร์เรนโต, อิตาลี ปิด
ซอร์เรนโต, อิตาลีแฟร์ฟิลด์, CT, United States
เวลา
แฟร์ฟิลด์, CT, United Statesซอร์เรนโต, อิตาลี ปิด
ซอร์เรนโต, อิตาลีแฟร์ฟิลด์, CT, United States
{{ s.n | stopsNumber }}
{{airline.name}}
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
ขึ้นเครื่องบิน แฟร์ฟิลด์: {{flightlist.thereDepInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.thereDepInterval[1] | timeHour}}
ลงจอด ซอร์เรนโต: {{flightlist.thereArrInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.thereArrInterval[1] | timeHour}}
ขึ้นเครื่องบิน ซอร์เรนโต: {{flightlist.backDepInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.backDepInterval[1] | timeHour}}
ลงจอด แฟร์ฟิลด์: {{flightlist.backArrInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.backArrInterval[1] | timeHour}}
{{ flightlist.thereFlightTimeInterval[0] }}-{{ flightlist.thereFlightTimeInterval[1] }}
ล้างตัวกรอง
เที่ยวบินตรง
THB {{ flightlist.typeTables['Direct'].airlines[col_index].prices[row_index].value }}
{{ flightlist.typeTables['Direct'].airlines[col_index].prices[row_index].stops | stopsNumber }}
ตัวเลือกเพิ่มขึ้นตัวเลือกน้อยลง
เที่ยวบินที่มีการแวะพัก
THB {{ flightlist.typeTables['Stops'].airlines[col_index].prices[row_index].value }}
{{ flightlist.typeTables['Stops'].airlines[col_index].prices[row_index].stops | stopsNumber }}
ตัวเลือกเพิ่มขึ้นตัวเลือกน้อยลง
จัดเรียงตาม:
{{ group.fare.there.first_segment.depart_airport.name }} ({{ group.fare.there.first_segment.depart_airport.code}}) — {{ group.fare.there.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ group.fare.there.last_segment.arrive_airport.code}}), {{ group.fare.there.first_segment.depart_time | flightDateTimeFull : 'notime' }} ({{ group.fare.there.stops | stopsNumber }})
หมายเลขเที่ยวบิน
{{ leg.first_segment.flight_number }}

{{ leg.first_segment.depart_airport.name }} ({{ leg.first_segment.depart_airport.code }})

{{ leg.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ leg.last_segment.arrive_airport.code }})
{{ leg.stops | stopsNumber }}
{{segment.wait_time | flightTime}}
{{segment.depart_airport.name}} ({{segment.depart_airport.code}})
เวลารวม
{{ leg.total_time | flightTime }}
{{ group.fare.back.first_segment.depart_airport.name }} ({{ group.fare.back.first_segment.depart_airport.code}}) — {{ group.fare.back.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ group.fare.back.last_segment.arrive_airport.code}}), {{ group.fare.back.first_segment.depart_time | flightDateTimeFull : 'notime' }} ({{ group.fare.back.stops | stopsNumber }})
หมายเลขเที่ยวบิน
{{ leg.first_segment.flight_number }}

{{ leg.first_segment.depart_airport.name }} ({{ leg.first_segment.depart_airport.code }})

{{ leg.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ leg.last_segment.arrive_airport.code }})
{{ leg.stops | stopsNumber }}
{{segment.wait_time | flightTime}}
{{segment.depart_airport.name}} ({{segment.depart_airport.code}})
เวลารวม
{{ leg.total_time | flightTime }}
{{ group.price }} THBเลือก

ไม่พบผลลัพธ์ในสายการบินที่เราค้นหา

สายการบินจะไม่ให้บริการในสถานที่ที่คุณระบุหรือไม่มีผลลัพธ์สำหรับวันที่เลือก


บางอย่างผิดปกติ?

  • ตรวจสอบจุดหมายปลายทางและสนามบินที่คุณเลือก
  • ลองสนามบินอื่นใกล้เคียง
  • ลองวันอื่น

ไม่มีผลลัพธ์ที่ตรงกับคำขอของคุณ