กำลังค้นหาเที่ยวบิน 
การเลือกของคุณ
แฟร์ฟิลด์, United States — แซ็ง-ทรอเป, ฝรั่งเศส
เที่ยวบินจาก แฟร์ฟิลด์ ถึง แซ็ง-ทรอเป
การตั้งค่า:
แฟร์ฟิลด์, CT, United Statesแซ็ง-ทรอเป, ฝรั่งเศส ปิด
สายการบิน
แฟร์ฟิลด์, CT, United Statesแซ็ง-ทรอเป, ฝรั่งเศส ปิด
สนามบิน
แฟร์ฟิลด์, CT, United Statesแซ็ง-ทรอเป, ฝรั่งเศส ปิด
แซ็ง-ทรอเป, ฝรั่งเศสแฟร์ฟิลด์, CT, United States
เวลา
แฟร์ฟิลด์, CT, United Statesแซ็ง-ทรอเป, ฝรั่งเศส ปิด
แซ็ง-ทรอเป, ฝรั่งเศสแฟร์ฟิลด์, CT, United States
{{ s.n | stopsNumber }}
{{airline.name}}
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
ขึ้นเครื่องบิน แฟร์ฟิลด์: {{flightlist.thereDepInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.thereDepInterval[1] | timeHour}}
ลงจอด แซ็ง-ทรอเป: {{flightlist.thereArrInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.thereArrInterval[1] | timeHour}}
ขึ้นเครื่องบิน แซ็ง-ทรอเป: {{flightlist.backDepInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.backDepInterval[1] | timeHour}}
ลงจอด แฟร์ฟิลด์: {{flightlist.backArrInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.backArrInterval[1] | timeHour}}
{{ flightlist.thereFlightTimeInterval[0] }}-{{ flightlist.thereFlightTimeInterval[1] }}
ล้างตัวกรอง
เที่ยวบินตรง
THB {{ flightlist.typeTables['Direct'].airlines[col_index].prices[row_index].value }}
{{ flightlist.typeTables['Direct'].airlines[col_index].prices[row_index].stops | stopsNumber }}
ตัวเลือกเพิ่มขึ้นตัวเลือกน้อยลง
เที่ยวบินที่มีการแวะพัก
THB {{ flightlist.typeTables['Stops'].airlines[col_index].prices[row_index].value }}
{{ flightlist.typeTables['Stops'].airlines[col_index].prices[row_index].stops | stopsNumber }}
ตัวเลือกเพิ่มขึ้นตัวเลือกน้อยลง
จัดเรียงตาม:
{{ group.fare.there.first_segment.depart_airport.name }} ({{ group.fare.there.first_segment.depart_airport.code}}) — {{ group.fare.there.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ group.fare.there.last_segment.arrive_airport.code}}), {{ group.fare.there.first_segment.depart_time | flightDateTimeFull : 'notime' }} ({{ group.fare.there.stops | stopsNumber }})
หมายเลขเที่ยวบิน
{{ leg.first_segment.flight_number }}

{{ leg.first_segment.depart_airport.name }} ({{ leg.first_segment.depart_airport.code }})

{{ leg.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ leg.last_segment.arrive_airport.code }})
{{ leg.stops | stopsNumber }}
{{segment.wait_time | flightTime}}
{{segment.depart_airport.name}} ({{segment.depart_airport.code}})
เวลารวม
{{ leg.total_time | flightTime }}
{{ group.fare.back.first_segment.depart_airport.name }} ({{ group.fare.back.first_segment.depart_airport.code}}) — {{ group.fare.back.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ group.fare.back.last_segment.arrive_airport.code}}), {{ group.fare.back.first_segment.depart_time | flightDateTimeFull : 'notime' }} ({{ group.fare.back.stops | stopsNumber }})
หมายเลขเที่ยวบิน
{{ leg.first_segment.flight_number }}

{{ leg.first_segment.depart_airport.name }} ({{ leg.first_segment.depart_airport.code }})

{{ leg.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ leg.last_segment.arrive_airport.code }})
{{ leg.stops | stopsNumber }}
{{segment.wait_time | flightTime}}
{{segment.depart_airport.name}} ({{segment.depart_airport.code}})
เวลารวม
{{ leg.total_time | flightTime }}
{{ group.price }} THBเลือก

ไม่พบผลลัพธ์ในสายการบินที่เราค้นหา

สายการบินจะไม่ให้บริการในสถานที่ที่คุณระบุหรือไม่มีผลลัพธ์สำหรับวันที่เลือก


บางอย่างผิดปกติ?

  • ตรวจสอบจุดหมายปลายทางและสนามบินที่คุณเลือก
  • ลองสนามบินอื่นใกล้เคียง
  • ลองวันอื่น

ไม่มีผลลัพธ์ที่ตรงกับคำขอของคุณ