กำลังค้นหาเที่ยวบิน 
การเลือกของคุณ
แอชเบิร์น, United States — อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์
เที่ยวบินจาก แอชเบิร์น ถึง อัมสเตอร์ดัม
การตั้งค่า:
แอชเบิร์น, VA, United Statesอัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ ปิด
สายการบิน
แอชเบิร์น, VA, United Statesอัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ ปิด
สนามบิน
แอชเบิร์น, VA, United Statesอัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ ปิด
อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์แอชเบิร์น, VA, United States
เวลา
แอชเบิร์น, VA, United Statesอัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ ปิด
อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์แอชเบิร์น, VA, United States
{{ s.n | stopsNumber }}
{{airline.name}}
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
ขึ้นเครื่องบิน แอชเบิร์น: {{flightlist.thereDepInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.thereDepInterval[1] | timeHour}}
ลงจอด อัมสเตอร์ดัม: {{flightlist.thereArrInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.thereArrInterval[1] | timeHour}}
ขึ้นเครื่องบิน อัมสเตอร์ดัม: {{flightlist.backDepInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.backDepInterval[1] | timeHour}}
ลงจอด แอชเบิร์น: {{flightlist.backArrInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.backArrInterval[1] | timeHour}}
{{ flightlist.thereFlightTimeInterval[0] }}-{{ flightlist.thereFlightTimeInterval[1] }}
ล้างตัวกรอง
เที่ยวบินตรง
THB {{ flightlist.typeTables['Direct'].airlines[col_index].prices[row_index].value }}
{{ flightlist.typeTables['Direct'].airlines[col_index].prices[row_index].stops | stopsNumber }}
ตัวเลือกเพิ่มขึ้นตัวเลือกน้อยลง
เที่ยวบินที่มีการแวะพัก
THB {{ flightlist.typeTables['Stops'].airlines[col_index].prices[row_index].value }}
{{ flightlist.typeTables['Stops'].airlines[col_index].prices[row_index].stops | stopsNumber }}
ตัวเลือกเพิ่มขึ้นตัวเลือกน้อยลง
จัดเรียงตาม:
{{ group.fare.there.first_segment.depart_airport.name }} ({{ group.fare.there.first_segment.depart_airport.code}}) — {{ group.fare.there.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ group.fare.there.last_segment.arrive_airport.code}}), {{ group.fare.there.first_segment.depart_time | flightDateTimeFull : 'notime' }} ({{ group.fare.there.stops | stopsNumber }})
หมายเลขเที่ยวบิน
{{ leg.first_segment.flight_number }}

{{ leg.first_segment.depart_airport.name }} ({{ leg.first_segment.depart_airport.code }})

{{ leg.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ leg.last_segment.arrive_airport.code }})
{{ leg.stops | stopsNumber }}
{{segment.wait_time | flightTime}}
{{segment.depart_airport.name}} ({{segment.depart_airport.code}})
เวลารวม
{{ leg.total_time | flightTime }}
{{ group.fare.back.first_segment.depart_airport.name }} ({{ group.fare.back.first_segment.depart_airport.code}}) — {{ group.fare.back.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ group.fare.back.last_segment.arrive_airport.code}}), {{ group.fare.back.first_segment.depart_time | flightDateTimeFull : 'notime' }} ({{ group.fare.back.stops | stopsNumber }})
หมายเลขเที่ยวบิน
{{ leg.first_segment.flight_number }}

{{ leg.first_segment.depart_airport.name }} ({{ leg.first_segment.depart_airport.code }})

{{ leg.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ leg.last_segment.arrive_airport.code }})
{{ leg.stops | stopsNumber }}
{{segment.wait_time | flightTime}}
{{segment.depart_airport.name}} ({{segment.depart_airport.code}})
เวลารวม
{{ leg.total_time | flightTime }}
{{ group.price }} THBเลือก

ไม่พบผลลัพธ์ในสายการบินที่เราค้นหา

สายการบินจะไม่ให้บริการในสถานที่ที่คุณระบุหรือไม่มีผลลัพธ์สำหรับวันที่เลือก


บางอย่างผิดปกติ?

  • ตรวจสอบจุดหมายปลายทางและสนามบินที่คุณเลือก
  • ลองสนามบินอื่นใกล้เคียง
  • ลองวันอื่น

ไม่มีผลลัพธ์ที่ตรงกับคำขอของคุณ